Drainage van natte grond

Om de stabiliteit van constructies te garanderen, moet de bodem in de eerste plaats stabiel zijn. De aanwezigheid van water en vocht garandeert deze stabiliteit niet. Er moeten dus oplossingen worden gevonden om elke vorm van bedreiging door water weg te nemen. Drainage is een van de oplossingen om met vocht in de bodem om te gaan.

drainage vochtige grond

Wat is drainage van vochtige grond?

De funderingen van huizen kunnen verzwakken door vocht in de grond. In sommige gevallen is infiltratie niet voldoende om ervoor te zorgen dat het water wegloopt. Drainage is dus noodzakelijk om de bodem en de daarop gebouwde infrastructuur te stabiliseren. Het gaat erom de afvoer van water naar een daartoe bestemd net te vergemakkelijken. Drainage is een combinatie van verschillende procédés, zoals putten, beton, geotextielfolie, leidingen en grind. Het principe is om het water naar een speciaal gebied te laten stromen, of het nu een openbaar of particulier netwerk is. Op die manier blijft de grond minder zwaar en stabieler.

Wanneer is het nodig een nat terrein te draineren?

Bodemdrainage kan voor, tijdens of na de bouwfase worden uitgevoerd. Het belangrijkste is om het op het juiste moment te doen, d.w.z. wanneer de grond vol water staat en zwaar wordt. Besef dat natte grond in de winter sneller bevriest door het water dat in de grond zit opgesloten. Een ander symptoom van natte grond is het verschijnen van verstikte wortels. Dit verschijnsel komt tot uiting in de vergeling van het gebladerte. Dit kan leiden tot ziekten in de planten, die bijdragen tot de vertraging van de groei van de planten. In sommige gevallen kan de groei volledig gestopt worden. Ook kan er mos en schimmel op de fundering komen. Wanneer een van deze symptomen zich voordoet, moet u reageren door een drainagesysteem te installeren.


Te volgen stappen om een vochtige vloer af te voeren

De bestrijding van vocht door bodemdrainage omvat verschillende stappen. Naleving van de beginselen en voorschriften is de hoeksteen van het succes van de werkzaamheden.

1- Voorbereiding en planning van de afvoerinstallatie

Voorbereiding en planning van de werkzaamheden behoren tot de prioriteiten. Het is tijdens deze fase dat de plaats van de verschillende elementen van de afwatering wordt bepaald. Ook worden de voor het project benodigde materialen en uitrusting geëvalueerd en aangeschaft.

2- Het graven van de geul

Zodra de voorbereiding en planning zijn voltooid, kan de graaffase beginnen. Dit houdt in dat rond de constructie een sleuf wordt gegraven om de drainage-elementen te ontvangen. De geul moet 50 cm diep en 30 cm breed zijn. De sleuf moet licht aflopen naar het drainagepunt. Dit kan met de hand worden gedaan. Het huren van een minigraafmachine kan het werk ook versnellen. Voor een budget van ongeveer 300 euro voor één dag, is het de moeite waard.

3- Het leggen van de verschillende onderdelen van de afvoer

De laatste fase bestaat uit de installatie van de elementen die de afvoer vormen. Dit houdt in dat er beton op de bodem van de geul wordt gegoten. Een folie van geotextiel kan ook worden gebruikt om te voorkomen dat de grond de afvoer blokkeert. Deze folie wordt over de geperforeerde PCV pijp geplaatst. De diameter van de pijp kan variëren van 60 cm tot 150 cm, afhankelijk van de behoeften. De afvoerbuis moet vervolgens met grind worden bedekt nadat deze op de waterleiding of het afvoersysteem is aangesloten. Vul de rest van de geul op met aarde bovenop.

De installatie van een drainagesysteem kan dus vóór, tijdens of na de bouw plaatsvinden. Het doel is water en vocht uit de bodem af te voeren. Het werk kan door iedereen gedaan worden. Het enige wat nodig is, is het nodige gereedschap en materiaal voor het werk.