Hoe kan ik een vochtige buitenmuur isoleren?

Veel woningen hebben problemen met vochtige buitenmuren waarvoor isolatie als oplossing wordt voorgesteld: je bedekt de muur met isolatie, gipsplaat en "Hop" zie je er niets meer van. Is het isoleren van een vochtige muur een goede oplossing? Is het effectief of maakt het het probleem erger? Wat kunnen de gevolgen zijn? Hoe kan isolatie nuttig en doeltreffend worden gemaakt?

Voor een beter thermisch comfort en een lager energieverbruik lijkt het isoleren van een muur voor de hand te liggen. De isolatie moet echter volgens bepaalde regels worden uitgevoerd om de doeltreffendheid ervan te garanderen, vooral in het geval van vochtige muren.

vochtige buitenmuur isoleren

Vochtproblemen in een huis

De vochtigheid van de lucht in het huis:

De ideale luchtvochtigheidsgraad ligt tussen 45% en 65%; er wordt zelfs gespecificeerd dat deze marge wordt verminderd tot 45% en 55% voor mensen die als "kwetsbaar" worden beschouwd: bejaarden, astmapatiënten, ....

We kunnen er dus van uitgaan dat er een vochtprobleem is boven 65%.

Er zijn verschillende oorzaken voor deze buitensporige vochtigheid in de omgevingslucht. Bijvoorbeeld de afwezigheid of ontoereikendheid van ventilatie: de vochtigheid die wij produceren door onze activiteiten (koken, schoonmaken, enz.) wordt niet afgevoerd en hoopt zich op in de woning. Een andere mogelijkheid waarvoor het moeilijker is op te treden, is een zeer hoge luchtvochtigheid van buitenaf.

Het gebrek aan doeltreffende isolatie kan ook de oorzaak zijn van een hoge luchtvochtigheid in een huis.

De vochtigheidsgraad in de lucht kan worden gemeten met een hygrometer.

Vochtige muren

Vocht in de muren kan verschillende oorzaken hebben. Er zijn, bijvoorbeeld

 • Opstijgend vocht, de belangrijkste oorzaak van vocht in een huis. Capillaire opstijging houdt verband met het directe contact van de muren met het water in de grond. Het water dringt door in het metselwerk en stijgt vervolgens op door capillaire werking alvorens te verdampen in de open lucht.
 • Infiltratie wordt gekenmerkt door het binnendringen van water in de muren via scheuren of microscheuren. Dit water zal in de muren trekken. Regenwater kan ook door het dak en door poreuze materialen sijpelen. Door lekkage wordt de structuur van het huis verzwakt.
 • Een overstroming, die ontelbare materiële en psychologische schade veroorzaakt, is een tijdelijke onderdompeling van een ruimte door water. Overstromingen kunnen het gevolg zijn van het overlopen van een rivier, het doorbreken van een dam, een dijk of een pijp, maar ook van het binnendringen van zeewater in een kustgebied...
 • Waterlekkage, al dan niet zichtbaar.
 • Spatten als gevolg van de terugkaatsing van regenwater op de muur. Dit verschijnsel doet zich des te gemakkelijker voor wanneer de regen hevig en hevig is en de grond waterdicht is.

Het vochtgehalte van muren kan worden gemeten met een vochtmeter.

Gevolgen van vochtigheid

Wat de oorsprong van de vochtigheid ook is, de gevolgen zijn vrijwel gelijk:

 • Condensatie: het vocht in de lucht condenseert tot waterdruppels. Vaak zichtbaar bij warmtebruggen (ramen, onderkant van muren, ...).
 • Aanwezigheid van vlekken.
 • Slechte geur, gevoel van vochtigheid.
 • Schilferen van behang.
 • Verschijnsel van salpeter of schimmel.
 • Gevolgen voor de gezondheid: ontwikkeling van huisstofmijt, gewrichtsgevoeligheid, astma, ....

Een te hoge luchtvochtigheid gaat ten koste van uw comfort en uw woning. Daarom is het noodzakelijk actie te ondernemen.

Het isoleren van een muur in de aanwezigheid van vocht

Isolatie is een van de meest voorkomende oplossingen voor problemen die door vocht worden veroorzaakt. Eenvoudig aan te brengen, eenvoudige isolatie van een muur kan in sommige gevallen (weinig) de oplossing zijn, maar moet in veel andere gevallen worden vermeden: isolatie moet gepaard gaan met een of meer andere ingrepen om een doeltreffend en duurzaam resultaat te bereiken.

Isoleren met vochtige omgevingslucht

Als de omgevingslucht overladen is met vocht (meer dan 65%), zal isolatie de condensatie van waterdamp bij thermische bruggen verminderen of zelfs elimineren. Het is immers ter hoogte van de koude punten van een vertrek dat de luchtvochtigheid de neiging zal hebben te condenseren: op een enkel glasraam, ter hoogte van de vloer, ....

Voor woningen met onvoldoende efficiënte ventilatie is het van essentieel belang dat de isolatie wordt aangevuld met de installatie van een systeem dat de luchtverversing garandeert. Als dit niet gebeurt, zal de omgevingsvochtigheid leiden tot de ontwikkeling van schimmel en zwammen in uw huis. Het gevoel van comfort zal er niet zijn en u zult zich waarschijnlijk afvragen of het wel zin heeft uw huis te isoleren.

Isoleren met een vochtige muur

Alle deskundigen zijn het erover eens dat je een muur niet moet isoleren zolang hij vochtig is. De muur moet van tevoren worden schoongemaakt. Isolatie zou totaal geen effect hebben en zou de vochtproblemen kunnen vergroten. Het is daarom van essentieel belang om het vochtgehalte van de muur in aanmerking te nemen alvorens met de isolatiewerkzaamheden te beginnen.

Flexibele isolatie en vocht

Flexibele isolatie omvat: houtwol, glaswol, steenwol, hennepwol, cellulosewatten, enz. Wanneer er vocht aanwezig is, zullen deze isolatoren dit opnemen. Ze zullen vol water lopen, en snel instorten. Vocht zorgt ervoor dat ze hun isolerend vermogen verliezen.

Stijve isolatie en vocht

Het gaat hier om isolatie in de vorm van polystyreenplaten, geëxpandeerd of geëxtrudeerd. Deze isolaties kunnen het probleem van vocht in de muren maskeren omdat polystyreen niet of nauwelijks reageert op vocht. Het gebruik ervan kan het probleem echter verergeren. Deze isolaties beperken namelijk in zeer sterke mate de verdamping van vocht uit de muur. Dit soort isolatie leidt dus tot een verhoging van het vochtgehalte in de muur en versnelt de aantasting ervan.

Dunne isolatie en vocht

Dunne isolatie, ook wel meerlaagse isolatie genoemd, bestaat uit één of meer lagen aluminiumfolie of kunststoffolie met aluminium ertussen. Deze opeenvolging van lagen maskeert het probleem van vochtigheid op dezelfde wijze als harde isolatie. Aluminiumfolie houdt het vocht in de muur. Het gebruik ervan kan het probleem dus verergeren.

Zoals u ziet, moet u voorzichtig zijn met voorstellen voor vochtwerende isolatie. Ja, de isolatie zal intact blijven, maar uw muur niet, integendeel.

Hoogwaardige isolatie

Volgens de regels van de kunst moet isolatie, wil zij duurzaam en doeltreffend zijn, gepaard gaan met een water- en luchtdichtheid van de muren. Men moet zich ervan vergewissen dat de te isoleren muur inderdaad gezond is. Inderdaad, als uw muur gezond en droog is, is hij de eerste isolator in uw huis.

Als de muur vochtig is, moet men dus, alvorens thermische isolatiewerkzaamheden uit te voeren, de oorzaak van deze vochtigheid opsporen, deze behandelen en wachten tot de muur weer een "normaal" vochtigheidsniveau heeft.

Als de isolatiewerkzaamheden overhaast worden uitgevoerd, d.w.z. zonder te wachten tot de muur is opgedroogd, kan de isolatie zijn doeltreffendheid verliezen door het resterende vocht in de muur op te nemen. Als deze periode wordt gerespecteerd, kunt u echter naar eigen goeddunken renoveren en isoleren.

Zodra u het vocht in uw muur hebt behandeld, kunt u dus de isolatie kiezen die het beste bij u past.

Door uw huis zo goed mogelijk te isoleren, verbetert u uw levenskwaliteit (warmte in de winter en koelte in de zomer), maar bespaart u ook aanzienlijk door het warmteverlies tot een minimum te beperken.

De kers op de taart is dat het isoleren van een vochtige muur volgens de regels de waarde van uw eigendom zal verhogen. Het aanbrengen van kwalitatieve en duurzame isolatie geeft een echte meerwaarde aan uw woning: denk maar aan de impact op de energieprestatiediagnose (DPE).

Tot slot, vergeet niet dat isolatie geen oplossing is om vocht te bestrijden. Het is noodzakelijk de oorsprong van deze vochtigheid te achterhalen, en de juiste oplossing toe te passen om de vochtigheid uit de muren te verwijderen.

Om verder te gaan:

 • "Waarom is een vochtig huis moeilijk te verwarmen?"
 • "Een muur voorbereiden voordat je hem (opnieuw) schildert?"